Boek

Werktitel: Lijden in de eenentwintigste eeuw

Dit project zal bestaan uit vier essays die het begrip lijden zullen behandelen. Aan de hand van vier filosofische subdomeinen zal het lijden worden geduid vanuit een respectievelijk ontologische (wat is lijden), fenomenologische (hoe ervaren wij lijden), politieke (hoe functioneert lijden in een gemeenschap), en ethische (hoe verhouden wij ons tot het lijden) invalshoek.

Meer informatie volgt.