Lezing: blijf de aarde trouw!

In deze lezing wordt het ecologische denken van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) nader toegelicht. Nietzsche staat in ons culturele geheugen gegrift als de denker die de dood van God (en het nihilisme dat daaruit voortvloeit) aankondigde. Minder bekend is zijn antwoord op het nihilisme dat samengevat kan worden met de strijdkreet “blijf de aarde trouw!”.