Eerste lezing: macht en natuur

Eerste lezing in de winterlezingenreeks “over vooruitgang en de wil tot het leven van een klein leven”. In deze lezing leggen we voorzichtig het fundament van ons onderzoek. Wat is macht? En wat is haar relatie tot mens en natuur? We sluiten af met een Verlichtingskritiek als prelude op de volgende lezing. Voor vragen en/of suggesties: rubenendendijk@gmail.com.